Budúce mamičky majú od apríla nárok na novú tehotenskú dávku

Od 1.apríla 2021 majú budúce mamičky od sociálnej poisťovne nárok na tehotenskú dávku. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú v závere roka 2020 schválila Národná rada SR.

Účelom novej dávky je zabezpečiť kompenzáciu zvýšených výdavkov poistenkyni v čase tehotenstva. Nárok na tehotenskú dávku vzniká od začiatku 13. týždňa tehotenstva a zanikne dňom skončenia tehotenstva. Nárok na túto dávku budú mať všetky nemocensky poistené tehotné ženy a tehotné ženy, ktoré majú prerušené povinné poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky (zamestnankyne) alebo poberania rodičovského príspevku (SZČO).

Podmienkami nároku na túto dávku budú:

  • existencia nemocenského poistenia v deň vzniku dôvodu na poskytnutie dávky,
  • najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom dôvodu na poskytnutie tejto dávky,
  • u SZČO aj zaplatenie poistného na nemocenské poistenie včas a v správnej výške.

 

Výška dávky sa bude odvíjať od dosiahnutých vymeriavacích základov (hrubých príjmov) v rozhodujúcom období, ktorým je spravidla predchádzajúci kalendárny rok. Výška dávky bude predstavovať 15 % denného vymeriavacieho základu s tým, že nesmie byť nižšia ako dávka určená z 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu a vyššia ako dávka určená z maximálneho vymeriavacieho základu. Sociálna poisťovňa bude novú dávku poskytovať aj v období, kedy bude poistenkyňa dosahovať príjem alebo poberať iné dávky.

V praxi to bude znamenať, že ak maximálny denný vymeriavací základ na rok 2021 bude v sume 7,18028 eura, tehotenské v roku 2021 (od 1. apríla 2021) bude nasledovné:

  • minimálne tehotenské na kalendárny deň bude v sume 7,18028 eura, t. j. 215,50 eura pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci a 222,60 eura pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci,
  • maximálne tehotenské na kalendárny deň bude v sume 10,77042 eura, t. j. 323,20 eura pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci a 333,90 eura pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci.

Príklad na výpočet tehotenskej dávky z praxe:

Aby sme vedeli vypočítať výšku tehotenskej dávky, musíme najskôr určiť denný vymeriavací základ poistenkyne.

Budúcna mamička Zuzana je zamestnaná od roku 2015 a začiatkom roka 2021 otehotnela. Nárok na tehotenské jej vznikol v roku 2021, od začiatku 13. týždňa tehotenstva. Rozhodujúce obdobie pre určenie denného vymeriavacieho základu bude obdobie roku 2020, kedy súčet Zuzaniných hrubých miezd, ktoré predstavujú súčet vymeriavacích základov pre rok 2020 bol 15 000 €.

Výšku tehotenskej dávky pre Zuzanu vypočítame nasledovne:

15 000 € / 366 dní (2020) = 40,9836 € , z toho 15 % = 6,15 €, čo predstavuje výšku tehotenskej dávky na kalendárny deň. To znamená, že Zuzana bude mať nárok na tehotenské vo výške 184,50 €, v mesiaci, ktorý má 30 dní. Nakoľko je táto výška mesačného tehotenského pri 30 – tich kalendárnych dňoch nižšia, ako je minimálne tehotenské, Zuzana bude mať v konečnom dôsledku nárok na minimálne tehotenské vo výške 215,50 €, vzhľadom na to, že minimálne tehotenské je určené sumou minimálne 7,18028 eura na kalendárny deň.

Ak sa chystáte ako budúca mamička požiadať o úver, upozorňujeme, že tehotenská dávka nebude pri žiadosti akceptovaná ako príjem. Žiadna z bánk, s výnimkou BKS Banky, ktorá ho bude akceptovať len ako doplnkový príjem, nebude tento príjem pri posudzovaní bonity akceptovať a to z dôvodu jeho krátkodobosti, vzhľadom na to, že tehotenské bude vyplácané maximálne 6 až 7 mesiacov.

 

Článok je prevzatý zo stránky www.finportal.sk so súhlasom autora

Odporúčané články

Rodičovský bonus sa bude od januára vyplácať inak. Penzistom vďaka tomu stúpne mesačný dôchodok

Vyplácanie rodičovského bonusu sa od budúceho roka zmení. Kým v tomto roku ho penzisti dostali jednorazovo, od januára ho budú poberať mesačne spolu so svojim dôchodkom. Pri zavádzaní bonusu sa totiž počítalo s tým, že Sociálna poisťovňa dostane čas na to, aby sa na nový systém mohla pripraviť. V prvom roku fungovania ho teda posielala jednorazovo. Niektorí dôchodcovia navyše od januára dostanú štedrejší bonus. Poisťovňa ho bude počítať z vlaňajších zárobkov detí.

Zobraziť viac
Minimálna mzda vzrastie na 750 eur. Zamestnanci v skutočnosti dostanú menej peňazí

Zamestnanci, ktorí dostávajú najnižšie mzdy, si v budúcom roku prilepšia. Po historicky druhej dohode firiem a odborárov bude rásť minimálna mzda. Stúpne zo súčasných 700 eur na 750 eur. Spoločný návrh minimálnej mzdy počíta so zvýšením nad rámec zákonného automatu. Zamestnanci takú sumu v skutočnosti na účet nedostanú. Čistá minimálna mzda je totiž o desiatky eur nižšia. Svoj podiel na práci si z hrubej mzdy berie štát, zdravotná poisťovňa a Sociálna poisťovňa.

Zobraziť viac
Invalidita sa týka aj mladých ľudí

Podľa štatistík Sociálnej poisťovne za rok 2022, sa až takmer 38 % novopriznaných invalidít u mladých ľudí od 20 – 29 rokov týka duševných chorôb. Napriek týmto štatistikám, mladí ľudia životné poistenie prehliadajú a nevenujú mu dostatočnú pozornosť. Pokles schopnosti pracovať by sa však nemal podceňovať. Dôsledky invalidity môžu mať vážne nielen finančné, ale aj životné dopady.

Zobraziť viac