Poistenie podnikateľov. Vyhnite sa chybám, ktoré vás môžu vyjsť draho.

Na Slovensku je aktuálne registrovaných viac ako 220 000 živnostníkov. Keďže táto skupina podnikateľov pri svojom podnikaní ručí celým svojím majetkom, patrí medzi najohrozenejšiu skupinu. Ak by sme mali odpovedať na otázku, ktorý podnikateľ potrebuje svoje podnikanie poistiť, odpoveď by bola jednoznačná. Každý.

Poistenie podnikateľov by malo byť samozrejmosťou pre každého, kto podniká, pričom základom je mať poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám na zdraví a majetku. Napriek tomu, že väčšina podnikateľov si dôležitosť poistenia uvedomuje, pri nastavení poistnej zmluvy sa dopúšťa mnohých chýb, ktoré v prípade poistnej udalosti môžu jeho podnikanie výrazne ohroziť.

Urobte preventívne opatrenia

Poistiť si len majetok nestačí

Zásadnou chybou je, že podnikateľ si poistí len svoj majetok a nezváži potrebu poistiť si zodpovednosť za škodu. Ak však on alebo jeho zamestnanec nedopatrením spôsobí škodu či už zamestnávateľovi, zmluvnému partnerovi, alebo klientovi, náklady na takúto škodu sa môžu vyšplhať veľmi vysoko. Získať náhradu škody je možné od zamestnanca v zmysle Zákonníka práce len do 4-násobku jeho priemerného zárobku. Ak je spôsobená škoda vyššia alebo nie je krytá zo zodpovednosti zamestnanca, práve poistenie zodpovednosti za škodu je presne ten produkt, ktorý môže pomôcť s náhradou škody. Poisťovňa v takýchto prípadoch zabezpečí celé preverenie škody, jej právne preskúmanie a vyčíslenie, a ak existuje právny nárok od poškodeného, tak poisťovňa takúto škodu uhradí v zmysle poistnej zmluvy. Podnikateľovi tak poisťovňa okrem nečakaných finančných nákladov ušetrí aj mnoho starostí so zisťovaním oprávnenosti nároku poškodeného. Pri poistení majetku je zas dôležité uvedomiť si, že poisťovňa nepoisťuje majetok ako taký, ale určité riziká ku ktorým môže dôjsť k jeho poškodeniu alebo zničeniu. Medzi tie najčastejšie patrí požiar, víchrica, krupobitie a iné živelné pohromy či krádež alebo vandalizmus.

Cena vs. poistné krytie

Mnoho podnikateľov zohľadňuje pri výbere poistenia podnikateľov cenu a snaží sa v rámci optimalizácie nákladov túto cenu čo najviac znížiť.Snaha o zníženie ceny poistného sa však odrazí na rozsahu poistného krytia zo strany poisťovne. Pri dojednávaní poistenia, v súvislosti so stlačením ceny za poistenie, sa tiež  stretávame s tendenciou uvádzať nižšie ceny majetku. Tu sa však podnikateľ dostáva do rizika podpoistenia majetku, čo sa mu vypomstí pri škodovej udalosti. Poisťovňa v takom prípade po vzniku škody prešetruje reálnu cenu majetku (auta, nehnuteľnosti, zariadenia) a ak zistí, že je cena vyššia, ako bola dojednaná poistná suma, tak v rovnakom pomere kráti poistné plnenie a uplatní podpoistenie. Tento fakt pri vzniku škodovej udalosti často prekvapí podnikateľa, ktorý musí značnú časť nákladov zo škody uhradiť z vlastných prostriedkov napriek tomu, že roky platil poistné a domnieval sa, že je krytý pre prípad nečakaných škôd. Ak teda podnikateľ dojednáva poistenie, je nutné si okrem ceny všímať aj to, čo je zahrnuté do poistného krytia, či sú tam tie riziká, ktoré pre svoje vlastné podnikanie považuje za ohrozujúce.

Poistenie je síce určitou nákladovou položkou, no suma, ktorú podnikateľ zaplatí za poistenie je rádovo nižšia ako suma za škodu, ktorú môže spôsobiť. Ak poistenie podnikateľov ešte nemáte alebo uvažujete nad jeho zmenou, radi vám s tým pomôžeme. Rýchle porovnanie si viete urobiť aj TU.

Článok je prevzatý zo stránky www.finportal.sk so súhlasom autora

Odporúčané články

Rodičovský bonus sa bude od januára vyplácať inak. Penzistom vďaka tomu stúpne mesačný dôchodok

Vyplácanie rodičovského bonusu sa od budúceho roka zmení. Kým v tomto roku ho penzisti dostali jednorazovo, od januára ho budú poberať mesačne spolu so svojim dôchodkom. Pri zavádzaní bonusu sa totiž počítalo s tým, že Sociálna poisťovňa dostane čas na to, aby sa na nový systém mohla pripraviť. V prvom roku fungovania ho teda posielala jednorazovo. Niektorí dôchodcovia navyše od januára dostanú štedrejší bonus. Poisťovňa ho bude počítať z vlaňajších zárobkov detí.

Zobraziť viac
Minimálna mzda vzrastie na 750 eur. Zamestnanci v skutočnosti dostanú menej peňazí

Zamestnanci, ktorí dostávajú najnižšie mzdy, si v budúcom roku prilepšia. Po historicky druhej dohode firiem a odborárov bude rásť minimálna mzda. Stúpne zo súčasných 700 eur na 750 eur. Spoločný návrh minimálnej mzdy počíta so zvýšením nad rámec zákonného automatu. Zamestnanci takú sumu v skutočnosti na účet nedostanú. Čistá minimálna mzda je totiž o desiatky eur nižšia. Svoj podiel na práci si z hrubej mzdy berie štát, zdravotná poisťovňa a Sociálna poisťovňa.

Zobraziť viac
Invalidita sa týka aj mladých ľudí

Podľa štatistík Sociálnej poisťovne za rok 2022, sa až takmer 38 % novopriznaných invalidít u mladých ľudí od 20 – 29 rokov týka duševných chorôb. Napriek týmto štatistikám, mladí ľudia životné poistenie prehliadajú a nevenujú mu dostatočnú pozornosť. Pokles schopnosti pracovať by sa však nemal podceňovať. Dôsledky invalidity môžu mať vážne nielen finančné, ale aj životné dopady.

Zobraziť viac